Les muralles

Les Muralles

Bàscara conserva una bona part del seu recinte murallat així com les restes del castell episcopal.

Les muralles formaven un recinte que encerclava el planell superior del puig i en resten vestigis de datació diversa; a l’extrem NE, hi ha una torre circular (segles XVIII-XIX) prop d’un notable fragment de mur i un portal d’arc rebaixat; a l’angle SW hi ha el portal qe encara avui a d’entraa  la vila, a la bases d’una torre rectangular força malmesa; els murs del costat de llevant són els més ben conservats.