BAN MUNICIPAL. Anàlisis de control d’aigua nitrats

En data 16 d’octubre els valors paramètrics de nitrats es troben per sota els paràmetres legalment establerts.

Això fa que l’aigua de Bàscara, Calabuig i la Urbanització Les Roques sigui potable i apte per al consum humà.

Podeu veure la informació AQUÍ

BAN MUNICIPAL. Anàlisis de control d’aigua nitrats

En data 16 d’octubre els valors paramètrics de nitrats es troben per sota els paràmetres legalment establerts, el que fa l’aigua de Bàscara, Calabuig i la  Urbanització Les Roques sigui potable i apte per al consum humà.

Podeu veure la informació AQUÍ