Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament
 • Els impostos i taxes municipals s’han de pagar a:
  Xarxa Local de Municipis (XALOC)
  Adreça: C/ Nou, 48 – 17600 Figueres
  Telèfon: 972 50 13 65
 • Rebuts d’aigua i brossa:
  Proveïments d’Aigua S/A (PRODAISA)
  Adreça: C/ Astúries, 9 de Girona
  Telèfon: 972 20 20 78
Sistemes de pagament
 • Els impostos es pagaran en:
  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària
Conceptes delegats a XALOC

Servei gestionat per la Xarxa Local de Municipis (Xaloc) de Diputació de Girona.

Més informació a l’apartat ON ADREÇAR-SE de la web www.xalocgirona.cat.