Edictes

Exercici: 2023 Bop: 163-0 Edicte: 7380 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del Sector SUB-B3, carretera de Calabuig
Exercici: 2023 Bop: 163-0 Edicte: 7247 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7208 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7024 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6485 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de l'art. 6 de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de les taxes per concessió de les sepultures i la prestació del servei de manteniment dels cementiris municipals
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6465 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6461 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6459 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Cartipàs Municipal (2023-2027)
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6444 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023