LLISTAT PROVISIONAL SECCIONS ELECTORALS I MESES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021

Període d’exposició del llistat provisional referent a les seccions electorals i la mesa corresponent a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

Mesa electoral

Seccions

Del 28 de desembre al 4 de gener qualsevol persona podrà presentar reclamació sobre les seves dades censals. Les reclamacions es resoldran donant compliment a la Resolució de 27 d’octubre de 2014 de l’O.C.E. (B.O.E. del 6/11/2014).