Subvencions rebudes

 • Subvencions

  ANY 2023

  -Diputació de Girona, assistència i Cooperació als Municipis. Fons extraordinari 2023

  Ha concedit una subvenció de 23.658,34 € per a despeses corrents i d’inversió: Parc de la Dragona, paviment cautxú i xarxa parc i compra taules pícnic i bancs.

  -Dipsalut.

  Ha concedit una subvenció del Pt14, programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, millora sistema d’aigua sanitària del pavelló, aerotèrmia de 20.000 €.

  Ha concedit una subvenció per al finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA), inversió al centre de Serveis Socials, millora accessiblitat i confortabilitat tèrmica de 4.022,40 €.

  -Diputació de Girona. Campanya “Del Pla a l’acció” (2022-2023)

  Ha concedit una subvenció de la Línia 3, actuacions per millorar l’eficiència energètica, envolupant llar dels pensionistes de 15.000 €.

  Ha concedit una subvenció de la Línia 1, actuacions per millorar l’eficiència energètica, programa eficiència de 1.116 €.

  Ha concedit una subvenció de la Línia 5, actuacions per millorar l’eficiència energètica, plaques solars de 11.489,98 €.

  – Diputació de Girona. Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2023

  Ha concedit una subvenció de 27.389,91 € per despeses corrents per a enllumenat públic i recollida brossa de jardineria.

  Ha concedit una subvenció de 16.043,89 € per inversions:PAESC: inversió llum i eficiència energètica, part xarxa parc infantil i plaques fotovoltaiques ajuntament.

  Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per despeses culturals.

  Ha concedit una subvenció de 961,02 € per despeses en noves tecnologies.

  Ha concedit una subvenció de 1.100 € per despeses en camins municipals.

  Ha concedit una subvenció de 10.000 € per secretaria.

  – Diputació de Girona. Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines

  Ha concedit una subvenció de 2.000 € per “Activitats educatives 360 a Bàscara”.

  – Diputació de Girona. Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2023)

  Ha concedit una subvenció de 2.080 € pel projecte “Divendres a la fresca”.

  – Diputació de Girona. Subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica

  Ha concedit una subvenció de 2.000 € pel projecte “Rètols informatius amb llegenda i logotips”.

  – Diputació de Girona. Programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipal (2023)

  Ha concedit una subvenció de 5.000 € per a despeses de reparació teulada Pavelló municipal.

  – Generalitat de Catalunya. Subvenció per la Implantació de sistemes de control de cabals abastament en alta

  Ha concedit una subvenció de 10.526,18 € per la instal·lació de comptadors i d’una estació de telecontrol al dipòsit de Calabuig.

  – Generalitat de Catalunya. Subvenció per a sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua

  Ha concedit una subvenció de 8.370 €pel treballs corresponents a la redacció del Pla Director d’Abastament d’aigua potable.

  -Subvencion Next Generation per a l’impuls i el foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya

  Ha concedit una subvenció de 10.000 € per la “Millora de l’accessibilitat de la llar del pensionista”

  -Subvenció per al finançament de la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

  Ha concedit una subvenció de 30.495,31 € per les obres a l’Escola Joan Reglà per la creació de noves places.


  ANY 2022

  – Diputació de Girona. Serveis de Programes Europeus

  Ha concedit una subvenció de 5.000 € per al finançament de la redacció de projectes per presentar a les convocatòries finançades per la Unicó Europea.

  -Diputació de Girona Serveis d’Esports.

  Ha concedit una subvenció de 2.343,75 € per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironine, Programa A3: suport a les actuacions de condicionament i millora en equipament esportius municipals.

  -Diputació de Girona, assistència i Cooperació als Municipis.

  Ha concedit una subvenció de 23.658,34 € per a despeses d’inversió: xarxa punts fibra òptica, obres vestuari camp de futbol i marquesina parada autobús Urb. Les Roques.

  – Diputació de Girona. Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2022

  Ha concedit una subvenció de 27.389,91 € per despeses corrents per a enllumenat públic i recollida brossa de jardineria.

  Ha concedit una subvenció de 16.043,89 € per inversions per reposició infraestructures: voreres i tanca Urb. Les Roques, PAESC: inversió llum i eficiència energètica.

  Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per despeses culturals.

  Ha concedit una subvenció de 961,02 € per despeses en noves tecnologies.

  Ha concedit una subvenció de 1.100 € per despeses en camins municipals.

  Ha concedit una subvenció de 10.000 € per secretaria.

  – Dipsalut

  Ha concedit una subvenció de 2.308,89 € del programa suport per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023.

  Ha concedit una subvenció de 3.341,19 € pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per adequar les instal·lacions d’aigua calenta i freda sanitària del pavelló municipal d’esports, per reduir el risc de transmissió de legionel·la.

  Ha concedit una subvenció de 17.727,11 € pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, per instal·lar el telecontrol i l’auto analitzador de clor al dipòsit d’Orriols, de la zona d’abastament ZS Orriols de Bàscara, per tal de controlar la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Ha concedit una subvenció de 7.229,58 € (el 62,11%) pel Pm07: Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida, promoció de la salut al municipi de Bàscara.


  ANY 2021

  – Generalitat de Catalunya. Presidència

  Ha concedit una subvenció de 17.505,72 € per compensacions Càrrecs Electes 2021.

  – Dipsalut

  Ha concedit uns subvenció de 7.680,93 € per programa Promoció de la Salut Pm07 condicions i estils de vida.

  Ha concedit una subvenció de 1.240,59 € per programa Lluita i control Plagues Urbanes Pt10.

  – Diputació de Girona Aliança Educació 360

  Ha concedit una subvenció de 4.000 € per redacció del projecte Educació 360.

  – Diputació de Girona per esdeveniments firals

  Ha concedit una subvenció de 1.665,00 € per la Fira del Teatre i Formatge 2021.

  – Diputació de Girona projecte de promoció econòmica

  Ha concedit una subvenció de 1.855,78 € per arquitectura i natura al municipi, plafons informatius.

  – Diputació de Girona creació públics per a la cultura

  Ha concedit una subvenció de 2.180,01 € per la represa d’actes mil·lenari església de Bàscara

  – Diputació de Girona. Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2021

  Ha concedit una subvenció de 43.883,80 € per inversions i despeses corrents.

  Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per despeses culturals.

  Ha concedit una subvenció de 961,02 € per despeses en noves tecnologies.

  Ha concedit una subvenció de 1.100 € per despeses en camins municipals.

  -Diputació de Girona Serveis d’Esports.

  Ha concedit una subvenció de 2.459,97 € pel programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva dins del subprograma A1.

  Ha concedit una subvenció de 5.948,28 € per obres als vestidors del camp de futbol de Bàscara.


  ANY 2020

  -Diputació de Girona. Sistemes i Tecnologies de la Informació.

  Ha concedit una subvenció de 1.500 € per a noves tecnologies arran de la COVID-19.

  -Diputacio de Girona. Creació públics per a la cultura 2020.

  Ha concedit una subvenció de 2.133,04 € per a despeses corrents.

  -Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

  Ha concedit una subvenció de 43.883,80 € per despeses corrents.

  – Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

  Ha concedit una subvenció de 7.744,20 € per a despeses culturals.

  – Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

  Ha concedit una subvenció de 1.100 € per a despeses de desbrossament de camins municipals.

  – Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

  Ha concedit una subvenció de 941,54 € per a noves tecnologies.

  – Diputació de Girona. Subvencions per a actuacions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria.

  Ha concedit un ajut de 34.766,36 € per atendre danys, desperfectes i altres incidències derivades de les situacions metereològiques excepcionals sofertes durant la setmana del 20 de gener de 2020.

  -Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 2020-2021 L5

  Ha concedit una subvenció de 10.558,02 € per instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Joan Reglà.

  -Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 2020-2021 L3

  Ha concedit una subvenció de 11.250 € per canvi obertures Ajuntament.

  -Diputació de Girona. Programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals any 2020.

  Ha concedit una subvenció de 3.877,55 € per condicionament i millora en la pista poliesportiva d’Orriols i del camp de futbol de Bàscara.


  ANY 2019

  -Diputació de Girona. Del Pla a l’Acció 2018-2019 L1

  Ha concedit una subvenció de 976,50 € per comptabilitat energètica.

  -Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

  Ha concedit una subvenció de 43.883,80 € per treballs seu “El Pessebre”, tanca i pilones escola.