Junta de Govern Local

Narcís Saurina i Clavaguera (ERC-AM)

Urbanisme, Hisenda, Medi Ambient i Promoció Econòmica.

alcaldia@bascara.cat

Àngels Teixidor Camps (ERC-AM)

Salut, Afers Socials i gent gran.

salut@bascara.cat

Sílvia Cortada Pineda (ERC-AM)

Cultura i Joventut

cultura@bascara.cat

Joan Montané Baqué (ERC-AM)

Esports

mediambient@bascara.cat

Marta Papiol Batalla (ERC-AM)

Ensenyament

ensenyament@bascara.cat