Equip de Govern

Narcís Saurina Clavaguera (ERC-AM)

Alcalde. Urbanisme, Hisenda i Medi Ambient
alcaldia@bascara.cat


Àngels Teixidor Camps (ERC-AM)

1r Tinent d’Alcalde. Salut, Afers Socials i Gent Gran
salut@bascara.cat


Silvia Cortada Pineda (ERC-AM)

Regidora de Cultura i Joventut
cultura@bascara.cat


Marta Papiol Batalla (ERC-AM)

Regidora d’Ensenyament
ensenyament@bascara.cat


Joan Montané Baqué (ERC-AM)

Regidor d’Esports
esports@bascara.cat


Perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals.