Equip de Govern

Narcís Saurina Clavaguera (ERC-AM)

Alcalde. Urbanisme, Hisenda i Medi Ambient
alcaldia@bascara.cat


Àngels Teixidor Camps (ERC-AM)

1r Tinent d’Alcalde. Salut, Afers Socials i Gent Gran
salut@bascara.cat


Jose Manuel Pérez Martínez (ERC-AM)

2n Tinent d’Alcalde. Promoció i xarxes
promocio@bascara.cat


Jaume Navarra Vinagre (ERC-AM)

3r Tinent d’Alcalde. Economia i Hisenda
hisenda@bascara.cat


Roser Guiu Cervelló (ERC-AM)

Regidora d’Ensenyament i Joventut
ensenyament@bascara.cat


Joan Montané Baqué (ERC-AM)

Regidor d’Esports
esports@bascara.cat


Xavier Sala Salip (ERC-AM)

Regidor de Comerç i Turisme
turisme@bascara.cat


Perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals.