Informació d’interès

 • Festes locals

  Festes locals any 2024: Dia 19 d’abril i 14 d’octubre.

  Festes locals any 2023: Dia 19 d’abril i 17 de novembre.

   

 • Deixalleria i recollida de residus

  El municipi de Bàscara  té delegat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà (mitjançant conveni) la gestió dels residus generats a la vila.

 • Servei d'abastament d'aigua. PRODAISA

  Recentment s’ha activat la web de l’oficina virtual online de Proveïments d’Aigua SA.

  La principal finalitat d’aquesta, és facilitar l’accés als abonats en tot moment, i des de qualsevol dispositiu fixe o mòbil, a la seva informació sobre el consum d’aigua potable, dades personals i facturació emesa pel servei.

  Les principals gestions que es poden dur a terme són :

  • Gestió de les dades personals de l’abonat
  • Consultar consums i factures
  • Obtenir les factures trimestrals en format digital
  • Informar sobre lectures de comptador
  • Pagament online de factures pendents
  • Unificació en un sol usuari de múltiples pòlisses de subministrament
  • Obtenir informació de les actuacions i avaries en l’abastament

  Per accedir al servei, s’ha d’entrar a https://oficinavirtual.prodaisa.com/ca/inici/login i seguir els passos descrits per l’activació del compte d’usuari.

 • Calendari fiscal

  Calendari fiscal 2023: Per veure més informació AQUÍ

  Calendari fiscal 2022: Per veure més informació AQUÍ

  Calendari fiscal 2021: Per veure més informació AQUÍ