Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Bàscara fins a:

Població

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

16,9 Km

32,4 Km

70,4 Km

121,1 Km

211,6 Km

225,3 Km