Bibliografia

MIL ANYS DE DOMINI EPISCOPAL A BÀSCARA (817-1845)

Bosch Parer, Carles – Egea, Antoni

Fotos de Manel Lladó.

Ajuntament de Bàscara

251 pàgines

 

BÀSCARA

Riera Pairó, Albert

Girona

Diputació de Girona

Any 2001

90 pàgines