Bases reguladores escombraries

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DESTINADA ALS COMERÇOS LOCALS AFECTATS PELS HORARIS I PROHIBICIONS D’OBERTURA AL PÚBLIC DELS LOCALS , CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19.

Podeu consultar el pdf fent clic AQUÍ.