BAN municipal. Ànalisis de control d’aigua nitrats Orriols

En data 15 d’octubre del 2021 els valors paramètrics de nitrats de l’aigua d’Orriols no es troben dins els paràmetres legalment establerts.

Per consultar l’analítica AQUÍ